본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Linh vật

HOME Giới thiệu về Hongseong Tượng trưng Linh vật

Linh vật 1

Linh vật của huyện Hongseong nhấn mạnh hình ảnh của huyện Chuksan cùng với tượng trưng cho “Phúc” và “Phú” tạo ra hình ảnh bên trong người dân huyện Hongseong và tượng trưng cho sự thân thiện, đáng yêu và hình ảnh huyện Hongseong phong phú giàu có của thế kỷ 21.

Đóng vai trò kết nối một cách thân thiết quan hệ với người dân nơi đây, linh vật được phát triển để truyền đạt thông điệp thông báo tới người dân, thức tỉnh hoạt động làm cho việc giao tiếp tình cảm được nâng lên một bậc và tạo ra một hình ảnh dịch vụ hành chính thân thiện.

download

Linh vật 2

Close Open