본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Khu công nghiệp/nông nghiệp

HOME hỗ trợ công nghiệp Khu công nghiệp/nông nghiệp

Khu công nghiệp cơ bản Hongseong

 • LVị trí : làng Chwisaeng xã Galsan huyện Hongseong
 • Diện tích : 1,134,669㎡
 • Diện tích nhà xưởng: 772,386㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Hongseong IC đường cao tốc Seohaean 3km
  • Tiếp nối với đường quốc lộ 29, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 18km
  • Sử dụng cảng Gungri cách đó 8.9km (xây dựng con đường 3,87km có thể vận chuyển được hàng hóa hạng trung 500 tấn)

Khu nông nghiệp Guhang

 • Vị trí : 41-66 đường Chungseo số 966 xã Guhang huyện Hongseong
 • Diện tích : 167,016㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 123,794㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Hongseong IC đường cao tốc Seohaean 12km
  • Nằm cách đường quốc lộ 21 0.18km, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 3km

Khu công nông nghiệp Gwangcheon

 • Vị trí : 41-86 đường Gwangcheon số 430 thị trấn Gwangcheon huyện Hongseong
 • Diện tích : 144,652㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 105,247㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Gwangcheon IC đường cao tốc Seohaean 4.5km
  • Nằm cách đường quốc lộ 21 0.3km, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Gwangcheon) 2km

Khu công nông nghiệp Gimteukhwa Gwangcheon

 • Vị trí : 499-25 đương Chungseo thị trấn Gwangcheon huyện Hongseong
 • Diện tích: 56,772㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 45,846㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Gwangcheon IC đường cao tốc Seohaean 5.5km
  • Tiếp nối đường quốc lộ 21, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Gwangcheon) 1.5km

Khu công nông nghiệp chuyên môn Gyeolseong

 • Vị trí : 89 đường Saneob số 116 xã Gyeolseong huyện Hongseong
 • Diện tích : 141,065㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 107,537㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Hongcheon IC đường cao tốc Seohaean 3km
  • Nằm cách đường bộ địa phương 96 3.1km, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 15km

Khu công nông nghiệp Eunha

 • Vị trí : 856-14 đường Cheongwang xã Eunha huyện Hongseong
 • Diện tích : 109,163㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 91,128㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Gwangcheon IC đường cao tốc Seohaean 2km
  • Nằm cách đường bộ địa phương 96 0.18km, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 3km

EKhu công nông nghiệp chuyên môn Eunha

 • Vị trí : 111-20 đường Eunha số 184 xã Eunha huyện Hongseong
 • Diện tích : 95,254㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 72,251㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Hongseong IC đường cao tốc Seohaean 12km
  • Nằm cách đường quốc lộ 21 0.18km, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 3km

Khu công nông nghiệp chuyên môn Galsan

 • Vị trí : 1607-56 đường Naepo xã Galsan huyện Hongseong
 • Diện tích : 121,965㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 90,541㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Hongseong IC đường cao tốc Seohaean 3km
  • Tiếp nối đường quốc lộ 29, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 18km

Khu công nông nghiệp chuyên môn Galsan 2 (đang xây dựng)

 • Vị trí : số 488-3 thôn Ongok xã Galsan
 • Diện tích : 131,964㎡
 • Diện tích nhà xưởng : 98,450㎡
 • Tính tiếp cận
  • Nằm ở vị trí cách Hongseong IC đường cao tốc Seohaean 3km
  • Tiếp nối đường quốc lộ 29, cách tuyến đường sắt Janghang (ga Hongseong) 18km
Close Open