본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin

HOME Thông tin du lịch 8 thắng cảng của Hong Sung Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin

Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin1

"Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin"

Đây chính là nơi sinh và trưởng thành của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin - nhà hoạt động đấu tranh độc lập tiêu biểu của Hàn Quốc.

Tướng quân Kim Jwa Jin nổi tiếng là người đem lại chiến thắng trong cuộc đấu tranh làng Chong San tiểu biểu cho kháng chiến độc lập của Hàn Quốc. Tại nơi đây, năm 15 tuổi ông đã đốt văn tự đầy tớ và chia ruộng cho mọi người, 17 tuổi ông xây dựng trường Ho Myong tại trường cấp 3 Kal San để dạy tri thức mới. Từ năm 1991, Hàn Quốc đã tiến hành dự án thịnh vượng hoá, phục hồi gian chính, gian đọc sách, gian ngủ và xây thêm gian tưởng niệm, đền thờ, công viên tại đây.

Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin2
Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin3

Ngay 25/10 hàng năm - ngày kỷ niệm chiến thắng cuộc chiến làng Chong San, quận Hong Sung tiến hành lễ tưởng niệm để đề cao tinh thần ái quốc của tướng quân.

Close Open