본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung

HOME Thông tin du lịch Cơ sở hạ tầng du lịch Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung

Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung1

"Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung"

Là toà nhà được mở cửa năm 2004, nơi đây trưng bày 300 loại di vật về nông nghiệp, 300 loại di vật thời tiền sử, 150 loại đất thời Baek Je,gốm sứ thời Go ryo và Cho Sun, 250 loại di vật sinh hoạt nông nghiệp, và khoảng 20 di vật khác giúp ta hình dung được sinh hoạt nông nghiệp và lịch sử vùng Gyol Sung.

Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung2
Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung3

Vùng Gyol Sung nơi con người sớm định cư đã có một nền nông nghiệp phát triển nên nghề nông và âm nhạc nhà nông rất phát triển đặc biệt tại Shin Gum.

Close Open