본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Lễ hội danh nhân lịch sử

HOME Thông tin du lịch Lễ hội Lễ hội danh nhân lịch sử

HLễ hội danh nhân lịch sử1

"HLễ hội danh nhân lịch sử"

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 với mục đích tái tạo mới văn hoá Ne Pho - tiêu biểu cho nền văn hoá Baek Je nhấn mạnh vào hoàng tộc và nền văn hoá thường dân thời Cho Sun, mặt khác cũng là để đề cao những nhà đi đầu trong việc phát triển văn hoá Ne Pho.

Lễ hội văn hoá Ne Pho là lễ hội tiêu biểu cho "trung thành" và " văn hóa thường dân" nên đến đây ta có thể trải nghiệm văn hoá đa dạng từ những nhân vật lịch sử đến những yếu tố văn hoá làm nên văn hoá thường dân. Thêm vào đó, từ năm 2011, với lễ hội danh nhân tôn vinh những vĩ nhân của Hong Song thì rất nhiều những vở kịch về tướng quân Kim Jwe Jin, Man Hae Han Young Un .v.v. đã được đưa lên sân khấu ở Hong Ju.

HLễ hội danh nhân lịch sử2
HLễ hội danh nhân lịch sử3

Đây là sự kiện tập trung vào sự trải nghiệm của người tham gia nên ta có thể nhìn, có thể nghe, có thể tham gia.v.v. Lễ hội được tổ chức vào giữa tháng 9 hàng năm.

Close Open