본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Lễ hội sò chim Nam Dang

HOME Thông tin du lịch Lễ hội Lễ hội sò chim Nam Dang

Lễ hội sò chim Nam Dang1

"Lễ hội sò chim Nam Dang"

Từ tháng 12 đến tháng 2, sò chim được bắt ở Nam Dang và Cheon Su Man thịt rất béo và to, lại ngon nhất trong năm nên rất thu hút những người biết thưởng thức. Đặc biệt, sò chim ở Cheon Su Man rất nhiều đạm, sắt, taurin nên mùi vị luôn đứng đầu khiến cho các ẩm thực gia và già trẻ trai gái đều thích.

Lễ hội sò chim là cơ hội tốt để thưởng thức nhiều loại gỏi tươi ngon nhất.

Lễ hội sò chim Nam Dang2
Lễ hội sò chim Nam Dang3
Close Open